top
 

Dådyr

Hos dådyrene kaldes hannen for hjorten, og hunnen for dåen. Hjorten måler i skulderhøjde 90-95 cm og vejer 50-100 kg, mens dåen er noget mindre og i skulderhøjde måler 80-85 cm og har en vægt på omkring 45 kg.

I sommerpelsen er dådyret rødbrunt med talrige hvide pletter på både ryggen og siderne, mens bugen er gullig eller hvid. På ryggen og ned over halen er der en bred sort stribe. Spejlet, som er det stykke af bagenden, der omgiver halen, er hvidt med en sort kant omkring. I vinterpelsen er dådyret gråbrunt, og der er ingen hvide pletter.

Kun hjorten udvikler et gevir, som bliver større jo ældre hannen bliver. Den øverste del af geviret er skovlformet. I det tidlige forår knækker geviret af og et nyt begynder hurtigt at vokse frem. Geviret er dækket af et tyndt lag hud, basten, mens det vokser. Når geviret i september er færdigudviklet begynder huden at tørre ind. For at få den døde hud af fejer hjorten geviret mod træstammer og grene.


Dådyrene holder til i løv- og blandingsskove, hvor der er græs og urter som bundvegetation, på dyrkede jorder og åbne græsarealer. Dådyret lever udelukkende af planteføde. Græsser, urter og mark afgrøder udgør en stor del af føden, men dådyret æder også skud, knopper, blade, kviste, olden og frugt.
 
Når hjortene kommer i brunst i oktober-november søger de til brunstpladserne. For at tiltrække dåerne til sit harem laver hjorten en grube med forbenene og geviret, og gruben dækkes af urin og sædvæske.
I juni-juli fødes kalven efter en drægtighedsperiode på omkring 230 dage. Kalven dier i ca. 9 måneder.
Udenfor parringstiden færdes dåerne med kalve og ungdyr i rudler, hvilket er mindre flokke. Hannerne færdes ligeså sammen i små flokke.
 
Ræv tager sandsynligvis indimellem dådyrkalve, men ellers er der ingen dyr i Danmark der har dådyret på menuen.
 
Der er fastsat jagttid på dådyr, og der nedlægges årligt omkring 3.000 dyr. Det formodes dog, at dette tal er for højt i forhold til det reelle jagtudbytte, og at der fejlagtigt er talt dådyr med, som skydes i farme.
 
Dådyret forsvandt fra Europa, herunder Danmark under sidste istid, men blev indført til landet i 1200-tallet. I dag findes dådyret udbredt over det meste af Danmark.