top
 

Historie

Blokhus Vildtreservat ligger på hævet havbund fra Stenalderen. I Stenalderen lå Nordjylland 6-15 m lavere end i dag. Nordjylland var omdannet til et øhav, hvor der var åben forbindelse fra Jammerbugt til Limfjorden.

1700-tallet var klimatisk en kold periode – så kold, at den har fået navnet Den lille Istid. Koldt klima betyder faldende vandstand i verdenshavene. Når havet trækker sig tilbage, blottes sand langs kysten. Sand som vinden kan lege med. Flyvesandet i Nordjylland er koncentreret i et bælte langs Vestkysten, som går op til 10 km. ind i landet.

Hvor flyvesandet overlejrer ler, dannes der ofte et hængende temporært grundvandsspejl. Det skyldes en markant forskel i evnen til vands gennemsivning i flyvesandet og det underliggende ler.
 
Tidligere var området delt ud i parceller, som tilhørte de forskellige huse i området. Her kunne familierne grave tørv. Typisk have en familie omkring tre tønder land at grave tørv på.
default_alt