top
 

Sikkerhed i reservatet

Der er mange naturlige vandløb i Blokhus Vildtreservat, hvor bison, krondyr, rådyr og vildsvinene går.
Alle broer i reservatet er forsynet med gelænder, men der er i reservatet ikke afskærmet langs vandløbene.

Vi vil bede forældre og andre ansvarlige om at holde godt øje med børnene og ikke lade dem færdes på egen hånd i reservatet.
 
Bison, krondyr, rådyr og vildsvin går i store indhegninger. Man må ikke række armen ind gennem indhegningen, ligesom man ikke må fodre dyrene.